Welcome to Ban Koh Mak school ** ^__^ ขอเชิญร่วมติชมเวบไซต์ก่อนออกนะคะ ขอบคุณค่ะ ^__^**

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เทียนเจล

โรงเรียนบ้านเกาะหมากได้จัดการเรียนการสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ โดยนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในครั้งนี้ได้ให้นักเรียนฝึกทำเทียนเจล ซึ่งวัสดุที่ใช้ประกอบด้วย ทรายละเอียด และเปลือกหอยซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2552

นายอำเภอเยี่ยมเยียน

นายพรหมกฤต ม่วงมงคล นายอำเภอเกาะกูดเดินทางมาปฏิบัติราชการที่เกาะหมาก และได้มาเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่โรงเรียนบ้านเกาะหมากได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

วันแม่แห่งชาติ


โรงเรียนบ้านเกาะหมากได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีการทำบุญเลี้ยงพระ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน พิธีไหว้แม่ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวัน พุธ ที่ 12 สิงหาคม ที่ผ่านมา

พัฒนาชุมชน


ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะหมาก ร่วมพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยช่วยกันทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน และบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมาก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

คุณธรรม จริยธรรม


โรงเรียนบ้านเกาะหมากได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และได้จัดกิจกรรมโดยนำนักเรียนเข้ารับการฝึกปฎิบัติธรรม วิปัสนา และบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ วัดเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสถานศึกษา

Uploaded with ImageShack.us

เกาะหมาก

สวนพรหมประสาท หาดพรหมภักดี